Üyelik ve Kullanm Şartları

KULLANIM SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu (“SÖBF”), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Mevzuat”) hükümleri dikkate alınmak suretiyle, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Osmanlı Yatırım”) ile tarafınız (“Kullanıcı”) arasında Kullanım Sözleşmesi’nin imzalanmasından/onayından önce bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmış ve onayınıza sunulmuştur.
OSMANLI YATIRIM'IN GÜNCEL TANITICI BİLGİLERİ:

Ticaret Unvanı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Mersis Numarası: 0470008738800016

İnternet Sitesi : https://www.osmanlimenkul.com.tr/

Telefon : 0212 366 88 00 / 0212 328 40 70

Merkez Adresi: Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 255/802 Sarıyer/İstanbul

Kullanım Sözleşmesi’ni onaylamadan önce, sahip olduğunuz hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak özellikle aşağıda yer alan hususlara dikkatinizi çekmek isteriz.

HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

Kullanım Sözleşmesi ile Müşteri’nin https://market.borsadirekt.com/ (“İnternet Sitesi”) abonesi haline gelmesi ve Osmanlı Yatırım arasında akdedilecek Satış Sözleşmesi kapsamında Osmanlı Yatırım tarafından Kullanıcı’ya ilgili ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi için ilgili altyapı hizmeti sunulacaktır.

Kullanım Sözleşmesi ile İnternet Sitesi’nde size sunulacak hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile tarafların hak ve düzenlenmektedir ve Kullanım Sözleşmesi menfaatinize aykırı olabilecek aşağıda başlıca sayılan hükümleri içermektedir:

Madde 3 (Üyelik Koşulları) kapsamında, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetler kapsamında üye olma süreci ve hesabınızın güvenlik ve gizliliğine ilişkin hükümler ile bu kapsamdaki sorumluluğunuza ilişkin hükümler yer almaktadır.

Madde 4 (Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri) kapsamında, İnternet Sitesi’nde sunulacak Hizmetler’den yararlanmanız kapsamında yükümlülükleriniz ve sorumlu olabileceğiniz haller düzenlenmektedir.

 

Madde 5 (Osmanlı Yatırım’ın Hak ve Yükümlülükleri) kapsamında, Sözleşme ile sunulacak Hizmetler kapsamında Osmanlı Yatırım sorumluluğunu, işlemlerin red ve gerçekleştirilmeme halleri ile teknik sorunlara ilişkin düzenlemeler içermektedir.

 

Madde 11 (Tadil ve Feragat)kapsamında, Sözleşme hükümlerinde Osmanlı Yatırım tarafından tek taraflı olarak değişiklik yapılmasına ve buna karşı haklarınıza ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

CAYMA HAKKI

Osmanlı Yatırım tarafından Kullanım Sözleşmesi ile sunulan Hizmetler elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğundan Mevzuat hükümleri uyarınca Kullanıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

SÜRE VE FESİH

Kullanım Sözleşmesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren süresiz olarak akdedilmektedir. Kullanım Sözleşmesi, taraflarca en az 1 (bir) ay önceden bildirmek kaydıyla sona erdirebilecek olup, Kullanım Sözleşmesi’nin sona ermesi halinde Kullanıcı’nın, İnternet Sitesi nezdindeki üyeliği de sona erecektir.

Osmanlı Yatırım Kullanıcı’nın üyeliğe son verme yazılı talebinin kendisine ulaşmasından itibaren üç (3) gün içinde işleme alacak ve üyeliğinin sona erdirildiğini Kullanıcı’ya bildirecektir. Kullanıcı, Sözleşme’nin sona erdiği tarihe kadar işbu Sözleşme kapsamında muaccel olmuş tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Kullanım Sözleşmesi madde 8’de belirtilen hüküm ve koşulların varlığı halinde Osmanlı Yatırım haklı sebebe dayalı olarak Kullanım Sözleşmesi’ni karşı tarafa bildirmek suretiyle derhal ve tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Kullanım Sözleşmesi’nin haklı nedenle feshi halinde, Kullanıcı, Osmanlı Yatırım’ın tüm kayıp ve zararlarını derhal tazmin etmekle yükümlüdür.Kullanım Sözleşmesi

      1.        Taraflar

      1.1.     İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır),

(i)               Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Osmanlı Yatırım”)

 ile

(ii)             Bilgileri imza sayfasında yer alan Kullanıcı (aşağıda tanımlandığı üzere)

arasında, İnternet Sitesinin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumlulukları belirlemek amacı ile düzenlenmektedir.

Osmanlı Yatırım ve Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.

      1.2.     Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin İnternet Sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.
Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen İnternet Sitesi’ni kullanmayınız. İnternet Sitesi’ni kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.
      1.3.     Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen İnternet Sitesi’ni kullanmayınız. İnternet Sitesi’ni kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.


      2.        Tanımlar

      Hizmetler: Osmanlı Yatırım tarafından Kullanıcılar’a İnternet Sitesi’ne, ilgili ürünlere ilişkin bilgilere ve akdedilmesi planlanan Satış Sözleşmeleri’ne erişim sağlamak üzere altyapı sunulmasını ve bu kapsamda sunulacak ürün ve hizmetleri,

      İnternet Sitesi: https://market.borsadirekt.com/ adresini,

      Kullanıcı: İnternet Sitesi’ne üye olarak, İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmet’lerden işburada belirlenen hüküm ve koşullarda yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.


      3.        Üyelik Koşulları

      3.1.        
Kişilerin Kullanıcı olabilmesi için 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücünü haiz olmaları gerekmektedir.
      3.2.        
Kişilerin sitede hesap sahibi olmak ve Kullanıcı olmak için ilgili üyelik formunu doldurmaları ve kimlik ve adres bilgilerini sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde, Osmanlı Yatırım, ilgili kişi tarafından iletilecek veya talep edilecek her türlü işlemi ve talebi gerçekleştirmeme ve reddetme hakkına sahip olacaktır.

      3.3.        Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini sona erdiren Kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden Kullanıcı bu işlemin geri alınamayacağını bildiğini kabul eder.
      3.4.        
İnternet Sitesi Kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri bu kişilerin kendi sorumluluğundadır. İşbu Sözleşme ile öngörülen Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı hallerin varlığı halinde Osmanlı Yatırım’ın başvurabileceği hukuki imkanları saklıdır.
      3.5.        
İnternet Sitesi’nin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
      3.6.        
Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz.


      4.           Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

      4. 1.        Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve işlemleri gerçekleştirirken verdiği tüm bilgilerin kendisine ait, doğru, tam ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

      4. 2.        Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri ve benzeri) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
      4. 3.        
Kullanıcı, Internet Sitesi’nde bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz.
      4. 4.        
Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken paylaştığı bilgilerinde bir değişiklik olması halinde en geç 5 (beş) gün içinde Osmanlı Yatırım’a bildirecektir. Aksi halde İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlerde, verdiği siparişlerde değişiklik öncesi bilgiler esas alınacaktır.
      4. 5.        
Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında kendisine İnternet Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler’den yararlanırken, işbu Sözleşme koşullarına ve yürürlükte olan mevzuata uygun davranacağını, Osmanlı Yatırım tarafından kendisine bu yönde bir talep veya uyarıda bulunulması halinde derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede düzenlenen yükümlülük Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girebilecek mevzuat hükümlerini de kapsamaktadır.
      4. 6.        
Kullanıcı, herhangi bir nedenle kendisi veya kendisi ile ilişkilendirilebilecek üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Osmanlı Yatırım’a karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def’ilerden feragat ettiğini, bu nedenle Osmanlı Yatırım’ın uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Osmanlı Yatırım ayrıca uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile Kullanıcı’ya başvurma hakkını saklı tutar.
      4. 7.        
Kullanıcı, uzaktan erişim kanallarını kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olduğunu, hatalı kullanım ve eksik bilgisi sonucu yanlış işlem yapması veya teknolojik sebepli zarar ve ziyandan Osmanlı Yatırım’ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
      4. 8.        
Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hile girişimlerinde bulunamaz.
      4. 9.        
Kullanıcı, İnternet Sitesi ve Hizmetlerinden yararlanırken, yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri ile Osmanlı Yatırım’ın İnternet Sitesi’nin Hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimleri takip etmeyi ve bunlara uymayı kabul eder. Bu duyuru, bildirimlere ve mevzuata aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
      4. 10.        
Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşme hüküm ve koşullarını ihlal etmesi veya yürürlükte olan mevzuata aykırı hareket etmesi nedeniyle Osmanlı Yatırım’a karşı üçüncü kişiler tarafından yönetilecek tüm talep, iddia, soruşturma, inceleme veya davalar sebebiyle Osmanlı Yatırım’ın maruz kalacağı her türlü gider, masraf, harcama ve zararı ilk talep üzerine derhal tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.